• College code  :
 • 59446 ( Nacharam )
 • |
 • 38292 ( Warangal )
 • |
 • 58293 ( Madhapur )
 • |
 
Mahdapur Faculty

 • Mr. BVS Sarma
 • Mr. Kacham Sreenivas
 • Mr. Kalyan Peddu
 • Mr. Srinivas Reddy
 • Mr. Aravind Reddy
 • Mr. J. Dhanvanthari
 • Mr. Kalyan Chakravarthi
 • Mr. Bhargav
 • Mr. G. Muralidhar Rao
 • Mr. Naresh
 • Mr. Mallikarjun
 • Mr. Ramesh
 • Mr. Ranjith
 • Mr. Chandra sekharVadlamani
 • Mr. Dr. Surendernath
 • Mr. Satish kumar
 • Mr. Kumar Swamy
 • Mr. Uma Shankar
 • Mr. Madhu.V
 • Mrs. Sravanthi
 • Mr. Narsimha Goud
 • Mr. Dr K S Balakishan Rao
 • Mr. Swamy Macha

 • Mr. BalajiSubrahmanyam
 • Mr. Dr. sudhakar
 • Mrs. Divya Reddy
 • Mr. K.J.N sarma

 • Mrs. Divya Reddy
 • Mrs. Srilatha

Warangal Faculty

 • D Srinivas
 • Ravindra Gajula
 • Prasad
 • Nagendra Kumar
 • MP Rao
 • Narasimha Rao
 • CKalyanchakravarthi
 • Venkat Krishna
 • Yakiah
 • Ms Manjula
 • Dr Bikshapathi
 • Venkateshwar Rao
 • Shri Naresh kumar

Nacharam Faculty

 • K Ram Mohan Rao
 • Balakishan Rao
 • Siva kumar
 • GD Christopher
 • K.S john
 • G Srikanth
 • CH Venugopal
 • G Ramarao
 • K Srinivasa Rao

 • V Venkatreddy
 • Bharath Reddy
 • Sadanand
 • TheegavarapuRaadha